PRIVACYVERKLARING:
 

Privacyverklaring Gardameerambassadeur
Bedankt dat u gebruik maakt van onze service. Gardameerambassadeur respecteert de privacy van de bezoekers van haar website (Gardameerambassadeur.nl) en van onze cliënten. Daarom wil Gardameerambassadeur u een overzicht geven van ons bijgewerkt privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gardameerambassadeur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gardameerambassadeur. Gardameerambassadeur kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM GARDAMEERAMBASSADEUR GEGEVENS NODIG HEEFT
Gardameerambassadeur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt bent.
Daarnaast kan Gardameerambassadeur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotoservice dienstverlening.

HOE LANG GARDAMEERAMBASSADEUR GEGEVENS BEWAART
Gardameerambassadeur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Gardameerambassadeur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Gardameerambassadeur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gardameerambassadeur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Gardameerambassadeur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gardameerambassadeur bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

In het kort samengevat heeft Gardameerambassadeur met betrekking tot Google Analytics-cookies:
- een bewerkersovereenkomst afgesloten;
- is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
- is 'gegevens delen' uitgezet;
- wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gardahans@hotmail.com. Gardameerambassadeur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gardameerambassadeur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gardameerambassadeur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gardameerambassadeur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gardameerambassadeur op via: info@gardameerambassadeur.nl of kijk bij contactgegevens.

U kunt deze Privacyverklaring ook downloaden, door hier te klikken......

Advertorial
Copyright © 2020  |  CTM-Picturing
Links  |  Contact  |  Disclaimer  |  Privacy